Clau

Tècniques de creativitat

En aquesta secció recollim tècniques de creativitat. Això presenta diverses dificultats que detallem, així com la posició que hem adoptat en cada cas.
 • Diferenciació entre tècniques i mètodes creatius.

  Molts textos en parlen sense delimitar exactament ambdós conceptes. És normal referir-se a ells de manera indistinta. Alfredo Muñoz Adánez al seu llibre "Métodos creativos para organizaciones" en fa un ús diferenciat, entenent per mètode creatiu un sistema coherent de coneixements que permet afrontar un problema nou, i per tècniques creatives les eines utilitzades pel mètode per a resoldre el problema. El mètode és el marc en el que operen les tècniques. Cada tècnica suposa generalment un procés per al seu ús. El mètode implica unes condicions i un procés, del que les tècniques en formen part. Es podria dir que el mètode és una eina global mentre que la tècnica és una eina específica.

  Per simplicitat, hem adoptat el criteri d'utilitzar indistintament les paraules mètode i tècnica, en espera de si en el futur podem fer una elaboració més refinada.

 • Diferenciació tècniques i elements creatius.

  Entenem per tècnica una sèrie de passos que poden ser seguits de manera metòdica i repetitiva, per intentar la troballa creativa. Si la tècnica només tingués un sol pas, estariem parlant d'elements. Una tècnica pot utilitzar diversos elements, de la mateixa manera que en un muntatge mecànic s'utilitzen diversos tipus d'eines. D'altra banda, un mateix element pot ser usat per diverses tècniques en algun dels seus passos.

  En aquest punt no hem adoptat un criteri clar. La nostra tendència és fer un inventari a part i detallat dels elements que poden ser usats en diverses tècniques.

 • Denominacions i descripcions.

  Una mateixa tècnica pot tenir diversos noms, i en funció de la font d'on s'extregui, tenir descripcions diferents, fins al punt de no ser fàcil establir si és o no la mateixa.

  Quan ens ha semblat que les diferències en denominació i descripció aportaven matisos prou diferents com per ser útils, les hem tractat com tècniques a part. Quan és possible, indiquen les diferents denominacions que hem trobat per a una mateixa tècnica en diferents idiomes.

 • Tecniques estrictament creatives o tècniques que ajuden el pensament en algun sentit.

  Hi ha tècniques que estan clarament orientades a la producció de noves idees, com el cas del Brainstorming i tècniques que senzillament ajuden al pensament i que, ocasionalment, poden ser font de noves idees, com pot ser el cas de les Llistes.

  Pensant que fent una selecció estricta podríem deixar fora eines útils, hem decidit incloure-les totes sense diferenciació.

 • Tècniques de la part dreta del cervell i tècniques de la part esquerra.

  L'hemisferi esquerra del cervell és el del pensament estructurat i lògic, mentre que es dret és l'imaginatiu. Les tècniques de l'hemisferi esquerra són metòdiques, detallades i moltes vegades exhaustives. Les de l'hemisferi dret intenten crear una atmosfera que afavoreixi l'aparició de la inspiració i, normalment, no semblen "tècniques" en el sentit clàssic del mot.

  Creiem que en l'acte creatiu normalment hi concorren els dos hemisferis i que en el moment en que es comuniquen en produeix l'Eureka! No obstant, reconeixem que en el nostre inventari i ha una majoria de tècniques d'hemisferi esquerra, esbiaixament que esperem corregir en el futur.

 • Tornar a la Pàgina Inicial

  © innovaforum.com
  Font: © Alfredo Muñoz Adánez, "Métodos creativos para organizaciones".