Clau

Tècniques de creativitat

SIL-Methode (Sukzessive Integration von Lösungen)

 

El Methode SIL (de l'alemany Sukzessive Integration von Lösungen - Integració Successiva de Solucions) és una forma de brainstorming que és molt especialment exigent en la col.laboració creativa dels participants en la sessió de brainstorming.

Aquí és especialment important tenir en compte la composició de l'equip de brainstorming, a fi que les tensions entre els membres de l'equip no siguin obstacle per a trobar idees.

  • Durada: 45 minuts aprox.
  • Participants: 4 - 7

Desenvolupament

  1. El director/moderador presenta el problema i es defineix exactament la situació problemàtica. S'anota la definició del problema.

  2. Els participants en el brainstorming anoten durant un cert temps (aprox. 10 - 15 minuts) els seus enunciats de solució.

  3. Dos participants exposen successivament les seves propostes de solució.

  4. El grup desenvolupa un enunciat de solució que combini el màxim possible les dues idees exposades. (Enunciat de solució 1).

  5. Un tercer participant exposa el seu enunciat de solució.

  6. El grup desenvolupa novament un Enunciat de solució 2, que permeti integrar l'aportació recent i l'Enunciat de solució 1 ja desenvolupat pel grup.

  7. ...

Tornar a Clau Tècniques de creativitat Brainstorming

© TeachSam Arbeitstechniken
Traducció: innovaforum.com