Clau

Tècniques de creativitat

Mètode Phillips 66

 

Altres noms: Discussion 66, Buzz groups.

El Mètode Phillips 66 és una variant del brainstorming, en la qual un grup gran es divideix en petits grups de sis persones.

Els grups tenen sis minuts per generar idees, que després es comparteixen en el grup més gran per recollir-les.

Els període de sis minuts de brainstorming es pot repetir siverses vegades per permetre la combinació d'idees.

Aquest mètode és interessant per estimular la creativitat en grups molt grans, amb els que no es podría dur a terme un brainstorming.

Els terme Buzz groups és més genèric i s'empra per anomenar grups de discussió, no necessàriament sobre creativitat, i sense que se segueixi sempre la pauta de ser sis membres per subgrup.

Tornar a Clau Tècniques de creativitat Brainstorming

© innovaforum.com