Clau

Tècniques de creativitat

Oposats [Opposites]

Altres noms: -

És un mètode per considerar problemes abstractes des d'un punt de vista oposat al normal, el que és obvi. Els següents passos són recomanables:

 • Visualitzar l'extrem oposat de la situació.
 • Examinar l'espai circumdant del problema, en lloc de centrar-se en el problema en si.
 • Invertir l'objectiu.
 • Suposar que tota la informació que es poseeix és incorrecta.
 • Fer coses diferents, enorgullir-se, mentir, exagerar.
 • Canviar l'estil de comportament (per exemple: la persona freda i distant que es preocupi del sentiments involucrats en el problema).
 • Oblidar el que se sap.
 • Invertir les característiques de tot element que figuri en el problema.
 • Tornar a Clau Tècniques de creativitat

  © Jorge Alberto Ponte, Mercado, Conceptos y herramientas de Management, Cuaderno nº 5, Módulo I.C, Creatividad e Innovación
  Traducció: innovaforum.com