Clau

Tècniques de creativitat

Obvietats

Aquesta tècnica pot ser molt útil quan es vol innovar o millorar un producte o servei ja existent. En anglès es coneix amb el nom de Assumption Reversals

El procediment

 1. Identificar el producte o servei a millorar.
 2. Dedicar un temps a descobrir i registrar
  • totes les coses que són òbvies d'aquest producte/servei,
  • les coses que generalment donem per assumides,
  • els aspectes que el caracteritzen
  independentment que siguin bones o dolentes o del seu valor.
 3. aplicar la creativitat sobre cada una de les obvietats anotades. Una possibilitat seria fer un Scamper sobre cada una d'elles.
 4. Avaluar el valor dels resultats del pas anterior.
Un exercici

Estariem d'acord amb que en un rellotge, generalment,

 • té números: arabs, romans, palets ... però només d'un tipus. Quan el comprem hem d'escollir un tipus o altre.
 • els números estan disposats en ordre creixent "en el sentit de les agulles del rellotge"
 • té agulles (si és analògic)
 • les agulles es mouen i indiquen l'hora
 • els números estan fixos
 • la seva forma està definida: rodona, quadrada, rectangular, el.líptica, ... i és invariable.
 • ...
 • Usant la tècnica Obvietats, podries dissenyar un nou rellotge?

  Una possible solució

  Recentment em van regalar un rellotge que podria ben bé ser el resultat d'aplicar la tècnica que acabo de descriure.

  L'empresa que el fabrica diu en la seva web: "Quan ja semblava que totes les formes de dir l'hora s'han exhaurit...". Mira el resultat!.

  Tornar a Clau Tècniques de creativitat

  © innovaforum.com, a partir da la tècnica de la Fugida d'Edward de Bono