Clau

Tècniques de creativitat

Anàlisi Morfològica

 

Altres noms: Caixa morfològica, Morfologia, Caixa de les Idees.

L'Anàlisi Morfològica és un mètode analitico-combinatori creat el 1969 per en Fritz Zwicky, astrònom del Califòrnia Institute of Technology (Caltech).

El seu objectiu és resoldre problemes mitjançant l'anàlisi de les parts que el composen. Es basa en la concepció que qualsevol objecte del nostre pensament està composat o integrat per un cert nombre d'elements i en la consideració que aquests tenen indentitat pròpia i poden ser aïllats. Per tant, parteix d'una Llista d'atributs per a generar noves possibilitats.

El mètode té 3 etapes clarament diferenciades:

 1. L'anàlisi
 2. La combinació
 3. La cerca morfològica
Els passos a seguir són els següents:
 1. Escollir el problema a resoldre, situació o objecte a millorar, etc.

 2. Analitzar quins atributs (o elements, o paràmetres) el composen.

  • Els atributs poden referir-se a parts físiques, processos, funcions, aspectes estètics, etc.
  • És convenient seleccionar els atributs rellevants. Michalko proposa la pregunta ¿Sense aquest atribut, el problema continuaria existint? per determinar si és rellevant o no.

 3. Analizar les variants o alternatives possibles de cada atribut.

 4. Combinar, fent totes les combinacions possibles, agafant cada vegada una variant de cada atribut. Al nombre total de combinacions possibles se l'anomena "producte morfològic".

  • Suposem que en el pas 2 hem trobat 3 atributs: A, B i C.
  • Suposem que l'atribut A te 3 variants (A1, A2 i A3), el B també en te 3, (B1, B2 i B3) i el C en te 2 (C1 i C2).
  • El producte morfològic és el conjunt de totes les combinacions possibles = 3 x 3 x 2 = 18, que en el nostre cas són les combinacions:

   A1-B1-C1 A1-B1-C2 A1-B2-C1 A1-B2-C2 A1-B3-C1 A1-B3-C2
   A2-B1-C1 A2-B1-C2 A2-B2-C1 A2-B2-C2 A2-B3-C1 A2-B3-C2
   A3-B1-C1 A3-B1-C2 A3-B2-C1 A3-B2-C2 A3-B3-C1 A3-B3-C2

 5. Cerca morfològica, que consisteix en analitzar combinacions i veure les seves possibilitats creatives. Es pot fer de dues maneres:
  5.1 A l'atzar: s'escull a l'atzar una variant de cada atribut. Una manera de fer-ho es disposar tants recipients com atributs i en cada un posar-hi paperets amb les seves variants. S'agafa un paperet de cada recipient i s'analitza la combinació. Després es torna a posar els paperets al seu recipient d'origen i es repeteix l'operació.

  5.2 Per enumeració ordenada: consisteix en enumerar totes les combinacions possibles, tal com hem fet en el punt 4, i analitzar-les totes sistemàticament.

  Si el nombre de variants és elevat, el nombre de combinacions pot esdevenir immanejable. Una simplificació que se sol fer és eliminar aquelles combinacions parcials de dues o més variants que es considerin inviables i en conseqüència, eliminar totes les que d'elles se'n derivarien.

Tornar a Clau Tècniques de creativitat

© Robert Harris, Vanguard University of Southern California - Creative Thinking Techniques
© Alfredo Muñoz Adánez, Métodos Creativos para Organizaciones, Cap.8, pàgs 80-83, Ed. Eudema, Madrid, 1994.
© innovaforum.com
Bibliografia
- Michael Michalko. "Thinkertoys", Cap. Once, "La Caja de las Ideas", pàgs. 137-145, Ed. Gestión 2000, Barcelona, 1999.
- Morphological Creativity: The Miracle of Your Hidden Brain Power, Myron S. Allen, Prentice-Hall, Inc., Englewood Cliffs, NJ, 1967.