Clau

Tècniques de creativitat

Mètode 635

 

Ideada per Warfield, sembla més senzilla i fàcil de controlar que el Brainstorming, essent a la vegada igualment eficaç i molt menys espectacular.

Les xifres que identifiquen aquesta tècnica donen les claus del seu funcionament:

En completar el cicle de sis intervencions de cinc minuts, en el que s'hauran fet circular tots els fulls, ordenadament i una sola vegada per a cada un dels participants, es podrà disposar de divuit idees a cada full, el que pot suposar cent vuit idees en només mitja hora.

N'hi haurà algunes de repetides, sobre tot al començament de cada full i unes quantes d'absurdes: diverteix-te analitzant-les i alegra't en adonar-te de quan fàcil ha sigut ésser tan creatiu.

Una variant d'aquesta tècnica és la del Brain writing desenvolupada en el Batelle Institute, que permet mantenir l'anonimat de qui fa les aportacions i no limita ni el nombre de participants, ni el nombre d'idees aportades ni el temps per a cada torn d'escriptura, amb la que s'obtenen resultats semblants.

Tornar a Clau Tècniques de creativitat

© Miguel Undaondo Duran, 'Gestión de Calidad', pàg 229, Ed. Diaz de Santos
Traducció: innovaforum.com
Referència adicional: TeachSam Arbeitstechniken