Clau

Tècniques de creativitat

Llistes [Listing]

Les humils llistes són un element vital de la creativitat, ja que permeten estimular el pensament de diverses maneres: confrontant-lo amb paraules que tenen molta o cap connexió amb el nostre objectiu, permeten ser exhaustius a l'hora de revisar aspectes, permeten "provar" la nostra materia de pensament amb diferents accions, permeten triturar l'objecte del nostre pensament en les seves parts més elementals per prestar-hi atenció o per permetre redefinir-les, etc.

Són una eina senzilla, però molt poderosa. L'habitual és usar-les conjuntament amb altres tècniques de creativitat.

Tot i que puguem servir-nos de llistes ja fetes, el més normal és que calgui construir-nos una llista específica pel nostre cas. Alguns consells per elaborar-les són:

En funció de la seva finalitat, podriem classificar-les en dos grups:

Tornar a Clau Tècniques de creativitat

© Julian Plana Pujol - Creatividad en la gestión, Cuadernos ESCA de Gestión de sucursales, CECA - Madrid 1988
* Reproduït amb autorització de l'autor *
Traducció: innovaforum.com