Clau

Tècniques de creativitat

Llista de comprovació
Organització de l'empresa

 • Organigrama Organitzatiu - n'hi ha, actualitzat
 • Deures i Responsabilitats - definides clarament a tots els nivells
 • Factors Historics - qualsevulla factors que entorpeixin els canvis
 • Base - per classificar i ubicar activitats
 • Habilitats Tècniques - aprofitades completament
 • Temps - qualsevol temps malgastat en treball secundari
 • Unitats Funcionals - o serveis de consultoria usats corectament
 • Relacions Definides - entre unitats funcionals i operatives
 • Coordinació - hi ha coordinació a tots els nivells
 • Serveis Comuns - proporcionats amb l'abast adient
 • Duplicació - en llocs de treball (individual i departamental)
 • Lloc - activitats eficientment centralizades o descentralizades
 • Grau d'Especializació - per adequar al treballador
 • Punt de Decisió - decisions preses prop del punt d'acció
 • Control Central - sobre assumptes de politiques
 • Delegació - de poder per decidir, iniciar o actuar, tan avall com sigui possible
 • Autoritat - de cada posició definida i compresa
 • Autoritat - els nivells d'autoritat es poden saltar (bypassed) en certs casos
 • Lligams Innecessaris - n'hi ha algun en la línia d'autoritat
 • Conflicte - qualsevol rep instruccions operatives de dues fonts
 • Responsabilitat - qualsevol no informa directament a un senior
 • Abast del Control - molts/pocs informant a un
 • Marge d'Atenció - massa temes no relacionats en un mateix lloc
 • Barreja de Feines - barreja de tasques que fa que el treball sigui descuidat
 • Tornar a Clau Tècniques de creativitat

  © Axon 99
  Traducció: innovaforum.com