Clau

Tècniques de creativitat

Empatia

 

Aquesta tècnica consisteix en posar-se en lloc de l'altre, implicat en el problema, considerar la situació des de l seu punt de vista, o bé, si n'hi ha més d'un, representar una escena que reuneixi els diferents personatges implicats en el problema.

És estrany que aquesta tècnica no aporti una il.luminació nova als protagonistes. És una de les rares tècniques que pot fer aparèixer una solució - amb clara consciència de l'eureka - en qüestió de minuts. Altres tècniques produeixen molt material i sovint cal esperar a la seva decantació per veure aparèixer una de les idees com una possible resposta al problema plantejat.

Cal una certa dosi d'imaginació per inventar l'escena que hauran de representar els protagonistes. El temps de preparació no és temps perdut.

Per exemple, imagina't que ets un industrial que produeix confitures que es venen en els prestatges de les grans superfícies. El mètode de la empatia consistiria en posar-se en el lloc del pot de confitura. Em poso en el lloc del pot, veig passar els consumidors pel passadís i em proposo fer-me desitjable.

Tornar a Clau Tècniques de creativitat

© Ivan Gavriloff-Bruno Jarrosson, Existe una hormiga de seis pisos, pàgs. 138-139, Ed. Oberon, Grupo Anaya, Madrid 2002
Traducció i adaptació: innovaforum.com