Clau

Tècniques de creativitat

Brainwriting

 

Aquesta tècnica va ser inventada per Horst Geschka i col.legues del Batelle Institute. De cinc a vuit participants seuen al voltant d'una taula, cada un amb un llapis i un bloc de paper.

  1. El líder del grup presenta un problema al grup, i escriu l'enunciat del problema a un lloc on tots el puguin veure. El grup el discuteix per assegurar-se que tots els participants l'entenen.
  2. Si encara no s'ha iniciat la pila, es crea fent que cada persona escrigui quatre idees en un full de paper, i posant-lo a continuació, cap per avall, al centre de la taula.
  3. Els participants treuen un paper de la pila i hi afegeixen idees o comentaris.
  4. Sempre que volen, tornen a posar a la pila, cap per avall, el tros de paper amb el que han estat treballant, n'agafen un altre, i afegeixen més idees al nou full.
  5. En qualsevol moment, si ho prefereix així, un participant pot començar un nou full del seu propi bloc i, en el moment oportú, l'afegir-lo a la pila.
  6. Al cap de 20-30 minuts, s'acaba el procés, i es recullen els fulls d'idees per avaluar-les posteriorment.

Hi ha variants òbvies com usar targetes separades o Post-it, un per a cada idea en comptes de fulls. Fer-ho amb fulls pot proporcionar un millor estímul a les idees, però fer-ho amb targetes o Post-it pot simplificar la subsegüent classificació d'idees, agrupar-les, etc.

© John Martin

Aquesta tècnica,

© (Pojasek & Associates)

Altres variants són:

Tornar a Clau Tècniques de creativitat

© John Martin, adaptat de VanGundy, A.B. (1988), 'Techniques of Structured problem Solving', Van Nostrand Reinhold, V4.34.
© Pojasek & Associates
© innovaforum.com
Referència adicional: TeachSam Arbeitstechniquen