Clau

Brainstorming

Visió ràpida

 
 • Formular l'objectiu.
 • Anotar ràpidament qualsevulla idea que passi pel cap.
 • No escriure les frases senceres.
 • No avaluar les idees.
 • No ordenar les idees.
 • Preferir quantitat a qualitat.
 • Dos caps són millor que un.
 • Incloure idees salvatges (que podrien portar a idees útils).
 • Generar idees per associació.
 • Combinar idees existents per obtenir idees noves.
 • Modificar idees existents per obtenir idees noves.
 • Associar idees usant lligams i proximitat.
 • Classificar idees per colors.
 • Mantenir totes les idees a la vista.
 • Parar quan no surtin més idees.
 • Tornar a Clau Tècniques de creativitat Brainstorming

  © Axon 99
  Traducció: innovaforum.com