Clau

Tècniques de creativitat

Brainstorming amb Post-It(TM)

 

El Brainstorming amb Post-It (TM) és una forma de brainstorming que ajuda a adequar la velocitat de generació d'idees mentre es fa la sessió. Aquesta variant facilita el reaprofitament de les idees dels altres i també ajuda a la ordenació i convergència de les idees.

És molt semblant al brainstorming Anònim excepte, precisament, en l'aspecte de l'anonimat.

 • Durada: 30 -40 minuts aprox.
 • Participants: 4 - 7

Desenvolupament

 1. El director/moderador presenta el problema i es defineix exactament la situació problemàtica. S'anota la definició del problema.

 2. Cada membre del grup té un tac de Post-it i un rotulador. Quan un pensa una idea
  • l'anota al Post-it de manera ben llegible (una idea per Post-it)
  • la diu en veu alta
  • la passa al moderador.

 3. El director/moderador enganxa el Post-it en una cartellera o lloc on tothom la pugui veure.

 4. Els membres del grup generen noves idees aprofitant les exposades pels altres.

Tornar a Clau Tècniques de creativitat Brainstorming

Extret de Sue Steege - What Is Brainstorming?
Traducció: innovaforum.com