Clau

Tècniques de creativitat

Brainstorming Individual

 

El brainstorming individual segueix les mateixes pautes definides pel brainstorming, (suspendre el judici, llibertat de pensament, buscar la quantitat d'idees més que la qualitat, combinar idees per produir-ne de noves, etc) però està mancat de la interacció que dona el grup.

Brainstorming Individual versus Brainstorming de grup

El Brainstorming es pot fer individualment, en grup o d'ambdues formes. El Brainstorming Individual acostuma a produir un espectre més ampli d'idees que el Brainstorming de grup, però tendeix a no desenvolupar les idees tan efectivament, potser perquè els individus sols s'han d'enfrontar a problemes que no poden resoldre.

Els individus sols són lliures d'explorar idees en el seu propi temps, sense cap temor a les crítiques i sense ser dominats per altres membres del grup.

El Brainstorming en grup desenvolupa les idees amb més profunditat i més efectivament, ja que quan una persona té dificultats en el desenvolupament d'una idea, la creativitat i experiència d'una altra persona poden servir per superar-les.

El Brainstorming en grup acostuma a produir menys idees (ja que el temps s'empra en desenvolupar les idees en profunditat) i pot portar a l'anul.lació de gent creativa però callada per part d'altres menys xerraires i no necessariament creatius.

El Brainstorming Individual i de grup es poden barrejar, potser definint el problema i deixant que inicialment els participants suggereixin un ventall més ampli de possibles solucions superficials. Aquestes solucions es podrien millorar i desenvolupar posteriorment en un Brainstorming de grup.

Una tècnica que utilitza una dinàmica de Brainstorming Individual més interacció amb el grup és la Tècnica de Grup Nominal.

Tornar a Clau Tècniques de creativitat Brainstorming

© innovaforum.com + Extret d'Internet
Traducció: innovaforum.com