Clau

Tècniques de creativitat

Brainstorming Anònim

 

El Brainstorming Anònim és una forma de brainstorming en que se suprimeix la interacció mútua en la producció d'idees. En aquest cas l'important és que cada participant pugui expressar una idea de solució del problema sense influència dels altres.

  • Durada: 30 -40 minuts aprox. (En classes escolars es pot fer perfectament en menys temps si es limita el nombre d'idees).
  • Participants: 4 - 7

Desenvolupament

  1. El director/moderador presenta el problema i es defineix exactament la situació problemàtica. S'anota la definició del problema.

  2. Tots els participants en el brainstorming anoten el que se'ls acudeix per a resoldre el problema en fitxes (només una idea per fitxa).

  3. El director/moderador recull les fitxes i presenta les propostes de solució del problema una darrera l'altre (alternativament, es poden enganxar les fitxes en una cartellera o semblant).

  4. S'estableix una discussió oberta en la que, combinant les propostes presentades, s'intentarà aprofundir en les millors solucions i aprofundir-hi.

  5. ...

Tornar a Clau Tècniques de creativitat Brainstorming

© TeachSam Arbeitstechniken
Traducció: innovaforum.com