Clau

Tècniques de creativitat

Alternatives - Una estratègia de Euler

 
Mentres un matemàtic pot assolir una reputació moderada amb una dotzena o menys de publicacions, Euler va produir quasi 900 tractats, llibres i treballs. Es calcula que va publicar una mitjana de 800 pàgines anuals de novetats matemàtiques durant una vida activa de 60 anys. A més de llogres en branques de les matemàtiques ben establertes com la teoria dels nombres, càlcul, algebra i geometría, va crear quasi en solitari noves branques de les matemàtiques com la teoría de les corbes, el càlcul de variacions i la topologia combinatòria. També va influir en la legitimació del nombres complexos i en elevar a un caracter prominent la idea de "funció", idea avui unificadora de gran part de les matemàtiques.
Una de les estratègies matemàtiques d'Euler més fructíferes va ser escriure la mateixa expressió de dues maneres alternatives, igualar aquestes dues representacions diferents i a partir d'elles extreure conclusions importants.

La capacitat de considerar un objecte des de dues perspectives radicalment diferents caracteritza moltes de les més profundes i harmonioses argumentacions d'Euler.

Tornar a Clau Tècniques de creativitat Alternatives

© William Dunham, El universo de las matemàticas, Ed. Pirámide, Pàg. 102.
Traducció: innovaforum.com