difus

Creativitat Corporativa

Sota el terme de Creativitat Corporativa es poden reunir el conjunt de pràctiques i tècniques usades per les organitzacions per aprofitar i/o fomentar la creativitat existent en el seu si. La forma més usada, sovint la única, per canalitzar la creativitat existent són els sistemes de suggeriments que, com podeu veure en la seva historia, no són una cosa precisament nova.
Sistemes de suggeriments

 • Historia dels sistemes de suggeriments
 • L'home de les idees
 • Sobre la introducció de la creativitat a l'empresa
 • Perquè matem la creativitat?
 • Els 10 manaments de la C.C. que formen la paraula Innovadors
 • Mataidees (Idea Killers o Killers Phrases o Wet Blankets)
 • Creant suport per a la teva idea
 • L'efecte Vora
 • Històries de creativitat corporativa
 • Molt poc, molts cops, pot ser molt (American Airlines)
 • Tornar a la Pàgina Inicial

  © innovaforum.com