Concepte

Conceptes sobre creativitat

Questió de principis

 
Hi ha uns principis que estan subjacents en tota activitat creativa i dels quals les tècniques no son més que formes d'aplicar-los d'una manera sistematitzada. Coneixe'ls i ésser-ne conscients, ens ajudarà a ser més i millors creatius.
 • La naturalesa dels problemes

  Principi de l'obertura
  Principi de la complexitat
  Principi de la superació

 • La naturalesa de la intel.ligència

  Principi de la ingenuïtat
  Principi de la incubació
  Principi de la relaxació
  Principi de l'empatia
  Principi de la visualització

 • La naturalesa de les solucions

  Principi de la validesa
  Principi del pacte

 • La naturalesa del procés

  Principi de l'abundor
  Principi del grup
  Principi de la bisociació
  Principi de la incompatibilitat ideació/avaluació

 • Altres principis

  Principi de la ucronia
  Principi de la discontinuitat
  Principi de la no-preconcepció

 • Tornar a la Pàgina Inicial

  © Julian Plana Pujol - Creatividad en la gestión, Cuadernos ESCA de Gestión de sucursales, CECA - Madrid 1988
  * Reproduït amb autorització de l'autor *
  Traducció i ampliació: innovaforum.com