Concepte

Conceptes sobre creativitat

La naturalesa de la intel.ligencia

 
Principi de la ingenuitat

Es tracta de despejar la nostra pituitaria i la nostra superficie neuronal; hem de continuament deshabituar-la, desbloquejar-la, si volem «olorar» la solució (precisament, perquè la tenim tan a prop, en nosaltres).

Apropament «ingenu»; és a dir, original, lliure (in-genu vol dir no-originat, etimològicament), lliure de prejudicis i fins i tot de preplantejaments.

Principi de la incubació

«Lliçó dormida, lliçó sabuda», «Consultar amb el coixí». El nostre subconscient (el 90% de la nostra consciència total, segons les aproximacions dels psicòlegs profunds) ha de col.laborar. «També menja, oi? Doncs que treballi», podríem dir. I ho fa, si li donem l'oportunitat estudiant, interiorizant, el tema i deixant-lo reposar.

Principi de la relaxació

Cap professional treballa crispat en el seu treball. Precisament diem que quelcom s'està fent «professionalment» quan s'aprecia la serenitat, quasi desapassionament, de l'executant. I, no obstant, la ansietat de noves solucions tensiona; per això moltes vegades es prefereix «viure amb el problema».

En la mesura en que s'és «creatiu», veritable professional de la direcció i l'impuls, es relaxadament concentrat com han d'abordar-se els problemes. Es una actitut que s'ha d'educar.

Principi de l'empatía

Perquè no hem d'aturar-nos en l'agitada superfície del problema. Hem de «fer-nos u» amb el problema o el tema, ser l'objecte de la questió i sentir-lo; només així el comprendrem. Compte, no es tracta només d'implicarse, de sentir simpatía («sentir amb») per les molèsties dels clients en una llarga cua, sinó d'empatitzar-les («sentir-les com si fossin un mateix»); ser client, cua, finestreta, taula o mostrador, empleat, rellotge, «coses per fer» que posen nerviós al client, etc. Però quan estudiem el problema; no precisament quan el «vivim».

Sentirem crèixer dins nostre el serè impuls precís cap a un mètode que ens ofereixi un quadre de solucions; la nostàlgia d'un futur proper on aquest tipus de situacions no passin tan sovint.

Principi de la visualització

«Veurem», imaginarem, aquest futur cada vegada més concret. I poc a poc, en aquesta visió apreciarem per què o com en aquest futur que veiem s'ha alleujat el problema.

No, no estem tractant encara d'una tècnica. És un «Principi» que està present en les tècniques.

Tornar a la Pàgina Inicial

© Julian Plana Pujol - Creativitat en la gestión, Cuadernos ESCA de Gestión de sucursales, CECA - Madrid 1988
* Reproducuït amb autorizació de l'autor *
Traducció: innovaforum.com